صفحه شیشه بالکن تا چه اندازه می تواند گسترده باشد؟

معمولاً از ما در مورد گزینه های موجود برای عرض پانل های شیشه روی نرده های ما استفاده می شود. در حالی که تقریباً از هر نظر ساخت ، حمل و نقل و نصب شیشه امکان پذیر است ، توصیه می کنیم به پهنای پانل های معمولی بیشتر بچسبید.

شیشه بالکن پارسس

عرض یک صفحه شیشه ای چقدر می تواند باشد؟

حداکثر عرض ما برای پانل های شیشه 1.2 متر است. با این حال ، ما به طور معمول عرض صفحه پانل شیشه را در حدود 1.0 متر توصیه می کنیم.

نصب یک صفحه بزرگ شیشه ای یا یک سری صفحه گسترده تر می تواند حرکت خوبی را حس کند. به هر حال ، استفاده از شیشه های شفاف و تمیز ، بدون ارسال توسط دیدگاه ها ، شما را قادر می سازد دید واضحی از جهان فراتر از آن داشته باشید و این عامل واو گریزان را به ساخت و ساز شما اضافه کند.

#شیشه بالکن

#شیشه بالکن در تبریز