پوشش شیشه ای چیست؟

شیشه دارای فروچاله ها و دره هایی است و در واقع وقتی که زیر میکروسکوپ به داخل آن نگاه می کنید

خشن است و فرو رفتن هایی که می توانید هنگام بزرگ شدن شیشه مشاهده کنید

فرصت هایی برای تولید موجودات و جاسازی خاک ایجاد می کند.

به همین دلیل است که شیشه برای براق و تمیز نگه داشتن آن به نگهداری زیادی نیاز دارد.

فن آوری پشت پوشش شیشه ای

فناوری پشت همه اینها ، فناوری نانو نامیده می شود.

این امر به دانشمندان امکان ایجاد معجزه در بسیاری از زمینه ها را داده و یکی از آنها ایجاد این پوشش شیشه ای بسیار خاص است

که با هر سطحی که از سیلیس ساخته شده باشد مانند شیشه ، مرمر یا سنگ پیوند می خورد.

شیشه تمیز کن

پوشش شیشه ای در کارخانه ما

ما شیشه های مخصوص بالکن ، نرده های راه پله و درها و پنجره های منحنی را طراحی می کنیم.

از آنجا که هیچ کس تمیز کردن شیشه ، به ویژه در خارج از ساختمانهای مدرن چند طبقه را دوست ندارد ، ما توانسته ایم از این فناوری شیشه ای خود تمیز کننده جدید استفاده کرده و پیشنهاد دهیم قبل از حمل شیشه ، از پوشش شیشه استفاده کنیم.