نرده شیشه ای در شیشه بالکن پارس

نگه داشتن مناظر زیبا از بالای سه شهرستان از تابلوهای پاسیو در خانه آنها در شیشه بالکن پارس  از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود – و نرده های بالکن هوشمند آنها کاملاً متناسب با این طرح است.

با ظهور آب و هوای بهتر و کاهش محدودیت ها ، این سیستم شیشه بالکن پارس به ایجاد فضایی اجتماعی در پاسیوها کمک می کند تا مهمانان بتوانند به نرده های محکم بال شکل تکیه داده ، گپ بزنند و منظره را تحسین کنند.

narde monhaniنردبان 12 متری شیشه دارای زوایای مبهم است که از شکل نامنظم پاسیو پیروی می کند ، و همه کاره بودن سیستم را به خوبی نشان می دهد. نرده و مسیر پایه در پایان پرشکوه رویال کروم شیشه بالکن پارس قرار دارد.