سیستم شیشه بالکن چیست؟

سیستم های شیشه بالکن  برای پوشش و محافظت از سبک بالکن شما طراحی شده اند. آنها برای سالها و سالها شام و لحظات خوب طراحی شده اند. به همین دلیل آنها باید مقاوم و ایمن باشند. و انها هستند.

شیشه بالکن جمع شونده

شیشه جمع شونده به این معنی است که شیشه جمع شونده بدون قاب ما می تواند کاملاً باز شود ، شیشه به راحتی می لغزد تا به دیوار تا شود و استفاده از آن آسان است.

صفحه های شیشه ای با دسته به راحتی باز می شوند. بعد از باز شدن شیشه ، لیوان به راحتی می لغزد تا به دیوار تا شود. تمام شیشه های شیشه را می توان کنار زد ، یا برخی را می توان برای محافظت جزئی باز گذاشت. سطوح داخلی و خارجی واحدهای شیشه ای بالکن کشویی و تاشو به راحتی از داخل بدون نیاز به بیرون رفتن از بالکن تمیز می شوند.

سیستم شیشه بالکن