طرح های  شیشه بالکن و نرده های متحرک برای الهام بخشیدن به شما

سیستم های بالکن اصطلاحی است که بسیار استفاده می شود اما می تواند معنای زیادی داشته باشد. اول از همه ، بیایید یک بالکن تعریف کنیم. این “سکویی است که توسط دیوار یا نرده در خارج از ساختمان محصور شده و از پنجره یا در طبقه فوقانی دسترسی دارد”. بنابراین ، به عبارت ساده ، کف و دیوار کم ارتفاع نشسته در آن طبقه است که از یک ساختمان بیرون زده تا مردم از آن بیرون بروند. اگرچه تعریفی رسمی از سیستم بالکن وجود ندارد ، این اصطلاح به معنای راه حل طراحی بالکن ، نرده و یا ترکیب ساختار بالکن استفاده می شود. از نظر عملی ، این می تواند شامل نرده های محیطی ، کفپوش و / یا آنچه می تواند از یک بالکن ساخته شود ، نحوه حمایت از آن ، مهندسی که به آن می پردازد و چگونگی کنار هم قرار گرفتن و نگهداری آن.

چه سیستم های بالکن وجود دارد؟

هر شرکتی راه خود را برای کنار هم قرار دادن یک بالکن دارد. به طور کلی نرده بندی است که تفاوت بین شرکت ها را ایجاد می کند. نرده ها شامل نرده های ساخته شده از فلز ، چوب ، آجر یا شیشه هستند. ما در  شیشه بالکن پارس نرده های شیشه ای را همراه با نرده ها و گاهی پست های پشتیبانی ایجاد می کنیم. ما به خاطر نوآوری خود شناخته شده ایم و به دلیل طراحی آنها ، راه حل های بالکن را که سبک تر از حد معمول هستند ، اختراع کرده ایم.

مقالهی شیشه بالکن پارس